Ga naar de inhoud

Beleidsregels Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013, 2e wijziging


De burgemeester van Borger-Odoorn en het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben, ieder voor zover het hun bevoegdheid aangaat, op 11 juni 2013 het Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013 vastgesteld en op 20 juni 2013 in werking laten treden.

Het beleid gaat over de manier waarop de burgemeester en het college gebruik maken van hun toekomende bevoegdheden in de Gemeentewet, de Opiumwet, de Woningwet en andere relevante wetgeving, wanneer in de gemeente een lokatie wordt aangetroffen waar krachtens de Opiumwet verboden producten aanwezig zijn of krachtens die wet verboden handelingen plaatshebben.

Het beleid voorziet onder andere in het sluiten van woningen en lokalen gedurende langere tijd en het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom om herhaling te voorkomen.

1e Wijziging
De burgemeester van Borger-Odoorn en het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 23 december 2013 besloten dit handhavingsbeleid te wijzigen en dit op 13 januari 2014 in werking te laten treden. De wijziging betrof een verandering van een sluitingstermijn en het opnemen van een communicatieparagraaf. Dit Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013, 1e gewijzigde versie verving op 13 januari 2014 het eerdere Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013 dat per dezelfde datum is ingetrokken.

2e Wijziging
Naar later bleek is bij het aanbrengen van de 1e wijziging een stuk tekst weggevallen uit het oorspronkelijke beleid dat gehandhaafd had moeten blijven. Het betreft de feitcode ‘lokalen’ in de tabel met bestuursrechtelijke maatregelen.
De burgemeester van Borger-Odoorn en het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben daarom op 14 februari 2014 besloten dit te repareren in de vorm van het Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013, 2e gewijzigde versie dat de dag na deze bekendmaking in werking treedt en dan het eerdere Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Borger-Odoorn 2013, 1e gewijzigde versie vervangt dat per dezelfde datum is ingetrokken.