Ga naar de inhoud

Kleinschalig kamperen

In deze nota worden de gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) beschreven.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 28-06-2007.
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad werd deze nota geamendeerd.