Ga naar de inhoud

Kern en Kader - Kostprijs gemeentelijke gebouwen, huisvestingsnormen en subsidiesystematiek

Beleidsnota over de kostprijs van gemeentelijke gebouwen, de huisvestingsnormen en de subsidiesystematiek van de functies peuterspeelzalen, dorpshuizen, jeugdsozen, bibliotheken en scholen.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 21-12-2006.