Ga naar de inhoud

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen

Bij toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang staat het welzijn van kinderen in de kinderopvangvoorziening voorop. Dat vraagt om een gezonde, veilige en pedagogische verantwoorde opvang. Ook vele houders zelf én de ouders hebben dat als doel. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat houders voldoen aan het naleven van deze kwaliteitseisen.

De gemeente heeft verschillende sanctiemiddelen tot haar beschikking. In het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen staat beschreven hoe de gemeente omgaat met toezicht en handhaving; wanneer de gemeente handhavend zal optreden, op welke manier de gemeente handhavend kan optreden en welke rollen de gemeente Borger-Odoorn en de GGD Drenthe hebben.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 1 september 2012.