Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer - Nadere beleidsregels (subsidietoetingskader) schoolvervoer fusiescholen gemeente Borger-Odoorn

In deze beleidsregels is nader uitgewerkt wanneer een subsidie wordt verstrekt voor het schoolvervoer van de leerlingen van de op te heffen of opgeheven openbare basisscholen naar de fusiescholen.
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 02-08-2011.