Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

De mogelijkheid voor het afgeven van een meerjarige beschikking is vastgelegd in artikel 4 van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Borger-Odoorn. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 mei 2011.