Ga naar de inhoud

Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn 2015

Door middel van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 hebben de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn alle bevoegdheden gemandateerd aan de afdelingsmanagers en teamleiders. Dit met uitzondering van de bevoegdheden die expliciet zijn voorbehouden aan een ander leidinggevend niveau.

In genoemd mandaatbesluit is ook geregeld dat de afdelingsmanagers en teamleiders bepaalde bevoegdheden kunnen ondermandateren aan coördinatoren en medewerkers.

De afdelingsmanagers en teamleiders van de gemeente Borger-Odoorn hebben, met inachtneming van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn, op 10 december 2015 het Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn 2015 – versie 2 vastgesteld. Dit nieuwe ondermandaatbesluit is in werking getreden op 7 januari 2016.”