Ga naar de inhoud

Peuterspeelzalen

De Kadernota Peuterspeelzalen legt de kaders vast die gelden voor toekomstig beleid met betrekking tot peuterspeelzalen voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17-12-2007.