Ga naar de inhoud

Proceskostenvergoeding Borger-Odoorn 2014

De Beleidsregel Proceskostenvergoeding Borger-Odoorn 2014 brengt lijn in de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen krachtens het Besluit proceskosten bestuursrecht en legt vast op welke wijze de wegingsfactoren worden gehanteerd. Het doel ervan is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk en ongelijke gevallen zoveel mogelijk, naar de mate van hun ongelijkheid, ongelijk worden behandeld. Deze beleidsregel is bindend voor het bestuursorgaan.

Vastgesteld op 18 november 2014.