Ga naar de inhoud

Speelruimte voor jou

De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn heeft in 2008 gekozen voor Integraal Spelen. In juni 2010 is naar aanleiding daarvan nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Er is hierbij een keuze gemaakt voor het gefaseerd realiseren van integrale speellocaties. Daarnaast is er nu duidelijk gekozen voor één centrale integrale speel- en ontmoetingslocatie per dorp. Het schoolplein of de buitenruimte van dorpshuizen komen hier in eerste instantie voor in aanmerking.
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 10-06-2010.