Ga naar de inhoud

Toezicht en handhaving

Vergunningverlenings-, Toezichts- en Handhavingsbeleid 2020

Is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2019. Deze beleidsnota betreft het vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsbeleid (VTH-beleid) van de gemeente Borger-Odoorn voor de periode 2017 – 2020, dat geldt voor de komende vier jaar tot aan 2021. De beleidsnota bevat speerpunten/uitgangspunten ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor zowel het fysieke als het sociaal domein.

 

VTH-uitvoeringsprogramma 2021

Is vastgesteld door het college op 20 april 2021. In het VTH-uitvoeringsprogramma 2021 is aangegeven welke VTH-taken zullen worden uitgevoerd, welke doelstellingen het college heeft gesteld en hoe er invulling wordt gegeven aan de beleidskeuzes (speerpunten) van de raad. Het betreft VTH-taken in zowel het fysieke als sociale domein.