Ga naar de inhoud

Verkeer

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) staat omschreven hoe de gemeente Borger-Odoorn omgaat met verkeer en vervoer. In oktober 2019 is een nieuw GVVP vastgesteld. Daarvoor zijn onder meer verkeerstellingen, ongevalsgegevens en meldingen van inwoners geanalyseerd. Daarnaast kregen we advies van bijvoorbeeld dorpsverenigingen, hulpdiensten, de landbouwsector, ouderenorganisaties en natuurlijk veel inwoners. Dit heeft geleid tot een beleidsplan dat gedragen wordt door de meeste inwoners, organisaties en bedrijven.