Ga naar de inhoud

Water

In het waterplan (2005-2009) met de naam 'heldere waterafspraken' zijn maatregelen opgenomen die leiden tot een veilig en goed beheersbaar watersysteem. Naast een doelmatig waterbeheer is er verder aandacht voor oppervlaktewater kwaliteit, beperking risico's wateroverlast en afstemming van gebruiksfuncties. Het plan is samen met de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht opgesteld.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 23-12-2004.

Waterplan (2005-2009)