Ga naar de inhoud

Welstandsnota 2013

Deze nota legt het beleid vast dat de gemeente voert met betrekking tot de toetsing van bouwplannen aan 'redelijke eisen van welstand'. Ook zijn daarin de criteria die bij de toetsing worden gebruikt vastgelegd.

Vastgesteld door de gemeenteraad op 28-11-2013.