Ga naar de inhoud

Beleid

Als een gemeente haar taken goed wil uitvoeren, moeten er heel veel beslissingen worden genomen. Hoe komen deze beslissingen nu tot stand? Wetten en regels zijn immers niet altijd voldoende duidelijk of zijn te ruim. Om elke burger hetzelfde te behandelen (rechtsgelijkheid) is het daarom nodig om in begrijpelijke taal aan te geven hoe beslissingen tot stand komen. In beleid wordt uitgelegd wat het uiteindelijke effect van de wet- en regelgeving is in bepaalde situaties.

In een alfabetisch overzicht vindt u hier de geldende beleidsnota's en beleidsregels, de financiële beleidsstukken (begrotingen en jaarrekeningen) en jaarverslagen.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een plan dat de gemeente opstelt voor een bepaald gedeelte van het gebied. Hierin staat waar huizen komen, hoe de wegen lopen, waar de voorzieningen in de wijk moeten komen, enzovoort. Het beschrijft dus wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Het belangrijkste onderdeel is de plankaart. Hierop staat aangegeven welke bestemmingen waar zijn toegestaan en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. In het bestemmingsplan staat verder waarom actualisering nodig is, welk oud plan aan vervanging toe is en welke nieuwe ideeën over uw woonomgeving de gemeente in het nieuwe plan wil verwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd.

De bestemmingsplannen zijn te vinden in het hoofdstuk Bouwen.