Ga naar de inhoud

Bosbeheerplan 2009- 2018

De gemeente is eigenaar van enkele grotere bossen, meer dan honderd kleinere boselementen, een vijftal heideterreintjes en een drietal plassen/vennen; in totaal ongeveer 250 ha. Deze gemeentelijke bosjes en natuurgebieden variëren in grootte, opbouw, grondslag en soortensamenstelling. Om dit adequaat en duurzaam te beheren, de juiste doelstellingen na te streven en efficiënter te werken is een beheerplan opgesteld. Dan kunnen duurzame landschappelijke elementen van goede kwaliteit worden gegarandeerd wat het landschap van onze gemeente ten goede komt. 

Een beheerplan is ook nodig om de FSC-certificering aan te vragen; dit is het keurmerk voor duurzaam gecertificeerd hout. Dat betekent dat het gemeentelijk bos voldoet aan de 10 principes die gesteld zijn voor goed bosbeheer. 

Het bosbeheerplan is op 14 november 2008 door het college vastgesteld.