Ga naar de inhoud

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is benoemd door de Kroon (ministers en de Koning) voor een periode van zes jaar. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten worden echter wel gepubliceerd op deze website.

College

Het college heeft eigen bevoegdheden maar moet zich wel verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Zo maakt het college ook raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt. De plannen van het college voor 2022-2026 staan in het coalitieakkoord Samen denken & samen doen

De link naar het coalitieakkoord is een pdfbestand. Kunt u de pdf niet lezen? Kijk dan op de pagina 'coalitieakkoord samen denken en samen doen'. Op deze pagina staat de volledige tekst van het akkoord. U kunt op die pagina de optie 'Lees voor' gebruiken om de tekst voor te laten lezen. 

Burgemeester

Omdat de burgemeester een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, vormt hij een apart bestuursorgaan van de gemeente. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. In het college heeft de burgemeester stemrecht, in de gemeenteraad niet (daar ziet hij als voorzitter toe op zorgvuldige besluitvorming).

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is zij bovendien verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Wie is wie?

Burgemeester Jan Seton (CDA)

 

 

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Aanpak ondermijning
 • Handhaving
 • Gebiedspromotie/Cittaslow
 • Personeel en organisatie
 • Regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Henk Zwiep (PvdA)

 

Leefgebied

Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloërveen en Odoornerveen

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Omgevingswet
 • Financiën, planning en control
 • Grondbedrijf
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Bernard Jansen (Leefbaar Borger-Odoorn)

Leefgebied

2e Exloërmond, Valthermond, 1e Exloërmond, Zandberg, 2e Valthermond

Portefeuille

 • Onderwijs en brede school
 • Werk en inkomen
 • Inburgering
 • Armoede-/minimabeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Informatisering, automatisering en cybersecurity
 • Vergunningen, toezicht, evenementen
 • Communicatie en dienstverlening
  •  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Jeroen Hartsuiker (VVD)

Leefgebied

Borger, Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, Eeserveen en Ellertshaar.

Portefeuille

 • Economische zaken 
 • Recreatie en toerisme
 • Landbouw 
 • Verkeer en mobiliteit
 • Beheer openbare ruimte en groen
 • Energie en duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie en milieu
 • Gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis en -werf

 

 

 

 

 

 

Wethouder Ankie Huijing-van Tongeren (CDA, ChristenUnie)

Leefgebied

Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen

Portefeuille

 • Sociaal domein, Wmo en welzijn
 • Jeugdzorg
 • Laaggeletterdheid
 • Volksgezondheid
 • Sport en bewegen
 • Cultuur en erfgoed
 • Leefgebieden en voorzieningenbeleid

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris Dorine Rensen

Portefeuille

 • Hoofd ambtelijke organisatie
 • Algemeen directeur