Ga naar de inhoud

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is benoemd door de Kroon (ministers en de Koning) voor een periode van zes jaar. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. In het college heeft de burgemeester stemrecht, in de gemeenteraad mag hij alleen advies geven. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten worden echter wel gepubliceerd op deze website.

Omdat de burgemeester een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, vormt hij een apart bestuursorgaan van de gemeente. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is hij bovendien verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Taken college

Het college heeft eigen bevoegdheden maar moet zich wel verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Zo maakt het college ook raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt. De plannen van het college voor 2014-2018 staan in het coalitieakkoord Verbindend besturen naar een nieuw evenwicht. De Toekomstvisie Borger-Odoorn 2018 beschrijft de wensen en belangen van de gemeente voor de lange termijn.    

Wie is wie?

Burgemeester Jan Seton (CDA)

p/a Hoofdstraat 50
7875 AD Exloo
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Twitter @janseton
Facebook Burgemeester Jan Seton
Nevenfuncties

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid
 • handhaving
 • personeel en organisatie
 • dienstverlening en deregulering
 • gebiedspromotie en evenementen
 • regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking

Wethouder Frits Alberts (CDA)

Hoofdstraat 35
7872 PH Valthe
T privé (0591) 51 37 36
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Twitter @FritsAlberts
Nevenfuncties

Portefeuille

 • maatschappelijke ontwikkeling
 • volksgezondheid en sport
 • P10
 • Sociaal Domein

 

 

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen)

Hoofdweg 19A
7871 TB Klijndijk
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Nevenfuncties


Portefeuille

 • ruimtelijke en duurzame ontwikkeling
 • vergunningverlening en toezicht
 • openbare ruimte en verkeer

Wethouder Ton Souverein (Gemeentebelangen)

Valthermussel 14
7877 TA 2e Valthermond
T privé (0599) 412074
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Twitter @TonSou
Nevenfuncties

Portefeuille

 • planning & control, financiën, inkoop en grondbedrijf
 • gemeentelijk vastgoed
 • informatisering en automatisering
 • wonen
 • demografische ontwikkeling

Wethouder Albert Trip (D66)

Noorderdiep 81
9521 BB Nieuw-Buinen
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl
Twitter @AlbertTrip
Nevenfuncties

Portefeuille

 • economische ontwikkeling en  
  werkgeversdienstverlening
 • brede school en onderwijs

Gemeentesecretaris Peter Post

Keesomweg 9
9752 NH Haren
T privé (050) 364 32 40
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Nevenfuncties

Portefeuille

 • hoofd ambtelijke organisatie
 • algemeen directeur