Ga naar de inhoud

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is benoemd door de Kroon (ministers en de Koning) voor een periode van zes jaar. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. In het college heeft de burgemeester stemrecht, in de gemeenteraad mag hij alleen advies geven. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten worden echter wel gepubliceerd op deze website.

Omdat de burgemeester een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, vormt hij een apart bestuursorgaan van de gemeente. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is hij bovendien verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

Taken college

Het college heeft eigen bevoegdheden maar moet zich wel verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Zo maakt het college ook raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt. De plannen van het college voor 2018-2022 staan in het coalitieakkoord Vertrouwd Vernieuwend Vooruit!

Wie is wie?

Burgemeester Jan Seton (CDA)

p/a Hoofdstraat 50
7875 AD Exloo
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Twitter @janseton
Facebook Burgemeester Jan Seton
Nevenfuncties

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid

 • Handhaving

 • Gebiedspromotie/Cittaslow en evenementen

 • ICT

 • Personeel en organisatieontwikkeling

 • Regionale, intergemeentelijke en internationale samenwerking

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen)

Hoofdweg 19A
7871 TB Klijndijk
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Nevenfuncties


Portefeuille

 • Klimaat en energie

 • Vergunningverlening en toezicht

 • Openbare ruimte en groen

 • Omgevingswet en ruimtelijke ontwikkeling

 • 1e Locoburgemeester

Wethouder Nynke Houwing (VVD)

p/a Hoofdstraat 50
7875 AD  Exloo
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl 

Portefeuille

 • Economie, recreatie en toerisme
 • Participatiewet en arbeidsmarkt
 • Wonen
 • Verkeer
 • Volksgezondheid
 • 2e Locoburgemeester

Wethouder Albert Trip (D66)

Noorderdiep 81
9521 BB Nieuw-Buinen
T werk 14 0591
E gemeente@borger-odoorn.nl
Twitter @AlbertTrip
Nevenfuncties

Portefeuille

 • Brede school en onderwijs

 • Jeugdzorg en passend onderwijs

 • Cultuur en erfgoed

 • Zorg en welzijn

 • Laaggeletterdheid

 • Eerste aanspreekpunt voor Sociale teams Borger-Odoorn

 • 3e Locoburgemeester

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen)

Exloërkijl Noord 23
9571 AM  2e Exloërmond
T werk (0591) 53 53 88
E gemeente@borger-odoorn.nl 
Twitter @niekwind

Portefeuille

 • Planning & control, financiën en inkoop

 • Gemeentelijk vastgoed en grondbedrijf

 • Bestuurlijke vernieuwing

 • Dienstverlening en communicatie

 • Sport en Kern & Kader

 • Gebiedscoördinatoren

 • 4e Locoburgemeester

Gemeentesecretaris (Interim)

T werk 14 0591

E gemeente@borger-odoorn.nl 

Portefeuille

 • hoofd ambtelijke organisatie
 • algemeen directeur