Ga naar de inhoud

B en W besluiten

Het college vergadert iedere dinsdag. De collegeleden geven per collegevoorstel aan of ze het een hamer- of bespreekpunt vinden. Als het een bespreekpunt is, komt het collegevoorstel tijdens de vergadering aan de orde. Het genomen besluit komt dan op de (openbare) besluitenlijst.

Geven alle collegeleden aan dat het collegevoorstel een hamerstuk is, dan komt deze op de lijst met conform besluiten. Het punt komt dan niet aan de orde tijdens een vergadering en het besluit kan op elk moment van de week genomen worden. De besluitvorming van het college van B en W kan daardoor sneller verlopen.

De openbare besluitenlijsten 2021 vindt u hieronder, de conform besluiten van 2021 vind u in de rechterkolom van deze pagina. Voor besluiten uit voorgaande jaren kunt u een keuze maken in het menu in de rechterkolom van deze pagina.