Ga naar de inhoud

Nevenfuncties gemeentesecretaris Post

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Voorzitter MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) i.h.k.v. Veiigheidsregio Drenthe
  • Lid Kerngroep Gemeentesecretarissen i.h.k.v. Veiligheidsregio Drenthe
  • Lid Raad van Opdrachtgevers i.h.k.v. RUD Drenthe
  • Lid Stuurgroep BOCE (Samenwerking Borger-Odoorn / Coevorden / Emmen)
  • Lid Ambtsgroep Gemeentesecretarissen Drenthe

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

  • Lid Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Noordenveld (bezoldigd)
  • Buurtbemiddelaar gemeente Groningen
  • Buurtbemiddelaar bij Sedna, Emmen