Ga naar de inhoud

Nevenfuncties wethouder Houwing

Voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 • Lid Dagelijks bestuur Emco groep
 • Lid dagelijks bestuur Wedeka
 • Lid Algemeen bestuur GGD Drenthe
 • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Drenthe
 • Lid Adviesgroep ‘Ik ben Drents ondernemer’
 • Lid Stuurgroep Regiodeal Zuid-en Oost Drenthe
 • Lid Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Drenthe
 • Lid Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën

Niet-voortvloeiend uit de functie (onbezoldigd, tenzij anders aangegeven):

 • Onafhankelijk voorzitter Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek.
  Bezoldigd: presentievergoeding ca. 2000,- euro per jaar.