Ga naar de inhoud

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot veel documenten die bij de overheid aanwezig zijn.

Het uitgangspunt van de wet is namelijk dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij er een heel goede reden is om die informatie niet openbaar te maken. Die reden staat dan in de wet.

Veel informatie maken we als gemeente al op eigen initiatief openbaar, dus zonder dat u er om hoeft te vragen.

Maar mist u bepaalde informatie over, zoals de wet het zegt, ‘een bestuurlijke aangelegenheid’ of u kunt deze niet vinden, vraag het ons dan. U hoeft bij uw verzoek niet te vertellen waarom u deze informatie wilt hebben of waarvoor u deze wilt gebruiken.

Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat we in de meeste gevallen de gevraagde informatie hebben kunnen verstrekken. Maar ook wanneer we op grond van de wet u geen informatie mogen geven in de vorm die u vraagt, kijken we samen met u of we u misschien op een andere manier toch adequaat kunnen informeren.