Ga naar de inhoud

Klachten en bezwaar

Als inwoner hebt u wel eens contact met de gemeente. Bijvoorbeeld als u naar een inspraakbijeenkomst gaat, een balie op het gemeentehuis bezoekt of een aanvraag indient voor een vergunning. We proberen u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan een klacht indienen. Dit geldt zowel voor burgers als bedrijven.

Klacht over gemeentelijk handelen

Vindt u dat u niet juist bent behandeld aan de balie of zijn er wettelijke regels overtreden? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Daar leest u meer over in de klachtenregeling.

Niet eens met een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente over bijvoorbeeld een bouwvergunning, uitkering of subsidie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wat kunt u doen als wij niet op tijd beslissen?

Als de gemeente niet op tijd reageert op uw aanvraag voor een vergunning of een andere beschikking, dan kunt u een dwangsom eisen. Met welke termijn moet u rekening houden en hoe regelt u dit? Bij wet dwangsom leest u er meer over.

Klacht over milieu

Hebt u een klacht over het milieu, bijvoorbeeld stank- of geluidsoverlast? Neem dan contact op met het team Handhaving van de gemeente Borger-Odoorn. Lees meer over het melden van een milieuklacht.

Melding Openbare Ruimte

Hebt u een klacht over onderhoud, zoals straatverlichting die niet werkt, scheve stoeptegels of slecht onderhoud van een plantsoen? Doe dan een melding openbare ruimte.