Ga naar de inhoud

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een plan dat ter inzage ligt of een besluit van de gemeente? Dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten. De manier waarop u bezwaar maakt is afhankelijk van de status van een plan of voorstel. Soms geldt een afwijkende regeling. Dat wordt dan in de bekendmaking vermeld.

Wat?Manier
Plan of ontwerpbesluit ligt ter inzageZienswijze
U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente Bezwaarschrift
U bent het niet eens met een beslissing op een bezwaarschrift of een besluit waartegen rechtstreeks beroep open staat In beroep gaan
U wilt voorkomen dat er door het besluit een onvermijdelijke situatie ontstaat bij het indienen van een bezwaarschrift of als u in beroep gaatVoorlopige voorziening