Ga naar de inhoud

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt of beroep instelt tegen een besluit, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang niet anders is beslist in een nieuw besluit of door de president van de rechtbank. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbankt, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is. U richt dit verzoek aan:

De voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank
Postbus 30009
9400 RA Assen

Bij inwilliging van uw verzoek wordt een speciale regeling getroffen voor de periode dat uw bezwaar- of beroepschrift nog in behandeling is.

Griffierecht voorlopige voorziening
Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Deze griffierechten zijn even hoog als de griffierechten voor de indiening van een beroepschrift. Nadere informatie over de procedure ontvangt u van de rechtbank.