Ga naar de inhoud

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente niet op tijd reageert op uw aanvraag voor een vergunning of een andere beschikking (zoals een besluit op bezwaar) kunt u een dwangsom eisen. De termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen op uw aanvraag of bezwaar is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt, staat dit aangegeven. In een aantal gevallen kan de beslistermijn één keer worden verlengd. Mocht de gemeente hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht en geven wij meteen aan wat de nieuwe termijn is.

Met uw toestemming kan de gemeente de beslissing nog verder uitstellen. Ook zijn er situaties waarin de beslistermijn wordt opgeschort Bijvoorbeeld als wij nog informatie van u of van anderen buiten de gemeente nodig hebben. De termijn gaat pas weer lopen als wij de benodigde informatie hebben ontvangen. Wij laten u dat schriftelijk weten.

Ingebrekestelling

Als wij de afgesproken termijn overschrijden kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dat kan via het online formulier. Doet u dit liever per post? Gebruik dan de printversie van het formulier. Als wij dan binnen twee weken nog geen beslissing hebben genomen, moeten wij een dwangsom betalen voor elke dag dat wij te laat zijn tot een maximum van € 1.442,-. Uiterlijk tien weken na ontvangst van de ingebrekestelling ontvangt u een besluit over het bedrag dat wij eventueel aan u verschuldigd zijn. De termijn van tien is afhankelijk van wanneer wij een beslissing op uw aanvraag of bezwaar kunnen nemen. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl. Hebt u naar aanleiding van een specifiek geval vragen over de 'Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen'? Neem dan contact op met de medewerker die is vermeld in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaarschrift.