Ga naar de inhoud

Stemmen

Stemmen

Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

Als u mag stemmen ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuis. Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Met uw stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van de stembureaus thuis.  

Identificatie

  • U neemt uw stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de verkiezingen.
  • Na uw identificatie en controle van uw geldige stempas mag u stemmen.
  • Hebt u naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit? Dan kunt u zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. 

Identiteitsbewijs kwijt?

Bent u uw identiteitsbewijs verloren? Dan kunt zich in het stemlokaal identificeren met een kopie van het proces-verbaal van de vermissing en met een document waar uw naam en foto op staan (bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart). 

Stemmen bij onderhandse volmacht

Bent u niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u dit door iemand anders laten doen. Gaat u voor iemand anders stemmen? De persoon die de volmachtsstem uitbrengt moet dan een geldige stempas, een volmachtbewijs en identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever laten zien. U mag het identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet tonen. U kunt de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met uw eigen stem uitbrengen.

Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar zijn verlopen. 

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs)

Hebt u geen identiteitsbewijs of is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen? Dan is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. 

Bij verhuizing

Verhuist u in verkiezingstijd? Dan kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u officieel staat ingeschreven op de dag van kandidaatstelling, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. U kunt ook een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Of u machtigt iemand uit uw oude gemeente om namens u te stemmen.  

Kiezerspas

Wilt u voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als u deze kwijtraakt. Op het stembureau overhandigt u uw kiezerspas en een identiteitsdocumenten.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6). Hebt u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek meesturen. 

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kunt u uiterlijk tot vrijdag 12 maart 17.00 uur doen. U moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt een kiezerspas aan. 

Nieuwe stempas aanvragen

Hebt u ten onrechte geen stempas ontvangen of  bent u uw stempas verloren? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling woonde. Dat kan schriftelijk, mondeling en digitaal. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming binnen zijn. Een mondelinge aanvraag kunt u tot vrijdag 12 maart 17.00 uur doen. Bij de aanvraag moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten zien.  

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. De gemeente verstrekt deze aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u dakloos en staat u niet vermeld in de BRP? Dan ontvangt u geen stempas en kunt u dus niet stemmen. Staat u wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente of met de persoon die woont op het briefadres over het ontvangen/ophalen van de stempas. 

Stemmen vanuit het buitenland

Verblijft u op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland en staat u in een Nederlandse gemeente ingeschreven?  Dan kunt u toch stemmen, per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht. Staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan moet u zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Daarna kunt u per brief stemmen, via een schriftelijke volmacht, of met een kiezerspas (hiervoor moet u in Nederland zijn). 

Als kiesgerechtigde stuurt u uw verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Deze registratie is eenmalig. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten moeten zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland.  

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Verblijft u op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog steeds ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u een verzoek indienen om te stemmen bij schriftelijke volmacht of te stemmen per brief. Dit verzoek kunt u doen bij de gemeente Den Haag, unit verkiezingen.

Stemmen bij volmacht

Verblijft u tijdelijk of permanent in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om namens u per schriftelijke volmacht uw stem uit te brengen. Staat u nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt u het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar deze gemeente of u verleent een onderhandse volmacht. 

Stemmen per brief

Verblijft u tijdelijk of permanent in het buitenland? Dan kunt u ook per brief stemmen. Daarvoor ontvangt u een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag, het briefstembureau ter plaatse of naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat worden gestuurd. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur bij het briefstembureau zijn. 

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar een briefstembureau opsturen. Briefstembureaus worden bijvoorbeeld ingericht op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland of in de gemeente Den Haag. Nederlanders voor wie geen briefstembureau in het buitenland is aangewezen, kunnen hun briefstem naar een briefstembureau in Den Haag sturen. Zie voor meer informatie Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag over kiezers in het buitenland.