Bomenkap

De bomen worden begin 2023 gekapt. Meestal planten we nieuwe bomen, maar om verschillende redenen in sommige gevallen niet.

Begoniastraat Nieuw-Buinen

Wij kappen dit najaar diverse bomen aan de Begoniastraat en planten daarna nieuwe bomen. Het gaat om het gedeelte vanaf de hoek van de Parklaan tot aan de Tweederdeweg (Noord). Van deze bomen (voornamelijk essen) gaat de kwaliteit sterk achteruit. Voor de te kappen bomen is een kapvergunning verleend.  

Dwarskade/ Verlengde Dwarskade  Nieuw-Buinen

Aan de Dwarskade en de Verlengde Dwarskade wordt een deel van de lindebomen systematisch verwijderd. De bedoeling is om het beeld van een dubbele bomenrij in stand te houden. De blijvende lindes krijgen door de kap meer ruimte om zich goed te ontwikkelen. Het gaat om het gedeelte van de Dwarskade/Verlengde Dwarskade tussen de Papaverstraat en het Zuiderdiep en om het gedeelte van de Dwarskade tussen de Parklaan en de Jasmijnstraat. Voor het dunnen van de bomenrij is een kapvergunning verleend. 

Bomenkap 2e Exloërmond

In Tweede Exloërmond is een project wijkvernieuwing aan de Middenlaan, Anne de Vriesstraat en de Jan Fabriciusstraat. Als voorbereiding hierop worden door de nutsbedrijven de kabels en leidingen vervangen en moeten diverse bomen worden gekapt. Op de tekeningen kunt u zien om welke bomen het gaat.