Bomenkap

Wij kappen dit najaar diverse bomen in onze gemeente. Soms planten we daarna nieuwe bomen.

Begoniastraat 

Wij kappen dit najaar diverse bomen aan de Begoniastraat en planten daarna nieuwe bomen. Het gaat om het gedeelte vanaf de hoek van de Parklaan tot aan de Tweederdeweg (Noord). Van deze bomen (voornamelijk essen) gaat de kwaliteit sterk achteruit. Voor de te kappen bomen is een kapvergunning verleend.  

Dwarskade/ Verlengde Dwarskade 

Aan de Dwarskade en de Verlengde Dwarskade wordt een deel van de lindebomen systematisch verwijderd. De bedoeling is om het beeld van een dubbele bomenrij in stand te houden. De blijvende lindes krijgen door de kap meer ruimte om zich goed te ontwikkelen. Het gaat om het gedeelte van de Dwarskade/Verlengde Dwarskade tussen de Papaverstraat en het Zuiderdiep en om het gedeelte van de Dwarskade tussen de Parklaan en de Jasmijnstraat. Voor het dunnen van de bomenrij is een kapvergunning verleend.