Borger-Odoorn blijft investeren in leefbaarheid

24 mei 2023
Actueel

Door de hoge inflatie leven we in onzekere tijden. Toch stelt het college van Borger-Odoorn aan de gemeenteraad voor om te blijven investeren in de leefbaarheid in de gemeente. Dat blijkt uit de jaarstukken.

Stappen voorwaarts zetten

In de kadernota voor 2024 stelt het college aan de raad voor om de ingezette lijn in 2023 ten aanzien van de urgente maatschappelijke opgaven verder voort te zetten. Dat betekent het continueren van extra inzet op het gebied van duurzaamheid, wonen, armoede & bestaanszekerheid, zorg & voorzieningen en preventie & inclusie. Daarnaast wil het college, ondanks dat niet alles zeker is, wel een aantal stappen voorwaarts maken en een aantal zaken die al langer spelen afronden. In de kadernota worden daarom voorstellen gedaan op het gebied van duurzaamheid, sport, huisvesting van scholen, preventie en armoedebestrijding, verkeer en de inrichting van de openbare ruimte.

Elke regio telt!

In het voorjaar werd door de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur het rapport ‘Elke regio telt’ gepubliceerd. Uit dat rapport blijkt dat de regionale verschillen in Nederland in brede welvaart groot zijn en dat ze toenemen. Eén van de vijf gebieden waar brede welvaart sterk achterblijft, betreft de Veenkoloniën. Wethouder Henk Zwiep: “We zetten in op de leefbaarheid in onze gemeente en een brede welvaart voor al onze inwoners. We benutten hierbij onder meer de beoogde nieuwe Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Maar we gaan ook in P10-verband een lobbytraject richting Den Haag starten met het doel meer middelen voor de leefbaarheid van plattelandsgemeenten te verkrijgen. Want hoewel we vorig jaar incidenteel 3 miljoen euro hebben overgehouden, hebben we structureel weinig mogelijkheden.”

Blijven investeren

Zwiep: “We leven in financieel onzekere tijden. Dit maakt het lastig om plannen te maken voor de toekomst. In de kadernota hebben wij de ambities en speerpunten voor 2024 verwoord. We doen daarin een aantal investeringsvoorstellen aan de gemeenteraad.” De voorstellen gaan onder andere over de renovatie van sportpark Borger, renovatie en nieuwbouw van scholen, een subsidie voor de instandhouding van de kerncomplexen voetbal en de uitvoering van het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Verder wil het college in 2024 ook incidenteel geld beschikbaar stellen voor de Nedersaksenlijn, de Regio Deal, de inzet van trainees, buitengewoon opsporingsambtenaren, buurtbemiddeling en een verhoging van de vrijwilligerswaardering.