Ga naar de inhoud

Archeologie

De gemeente Borger-Odoorn heeft een rijk en gevarieerd verleden. Dit geldt vooral voor de Hondsrug. Maar ook in het Hunzedal en in de Veenkoloniƫn zijn bijzondere resten van vroeger aanwezig. Slechts een klein deel van de vroegste geschiedenis is nog zichtbaar in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan hunebedden of grafheuvels. Maar het meeste ligt onder onze voeten, verborgen in de bodem. We noemen dit het archeologisch bodemarchief. Archeologie is een van de kernkwaliteiten van het landschap van Borger-Odoorn. De gemeente wil deze kwaliteit behouden, respecteren en waar mogelijk versterken.

De gemeente is wettelijk verplicht om bij bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie. Dat is vastgelegd in de Monumentenwet (1988). Om over zo actueel mogelijke informatie te beschikken, heeft de gemeente in 2011 haar boven- en ondergrondse archeologie in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart van de gemeente Borger-Odoorn. De gemeenteraad heeft deze kaart op 8 december 2011 vastgesteld.