Ga naar de inhoud

Archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart

In 2011 heeft de gemeente, met ondersteuning van de provincie, een archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart laten maken. De kaart geeft een gemeentedekkend overzicht van bekende en te verwachten archeologische waarden. Aan deze waarden heeft de gemeente beleidsregels gekoppeld. Iedereen kan op de kaart zien waar welk soort archeologische waarde in de bodem aanwezig is. Ook laat de kaart zien of er in geval van graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning of een stal, een verplichting bestaat tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek. De kosten van een archeologisch onderzoek zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

De archeologische verwachtingen- en beleidsadvieskaart bestaat uit een rapport en drie bijbehorende kaartbladen. Ze zijn als pdf te downloaden:

Voor al uw vragen over archeologie kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, cluster Omgeving. Als u (bouw)plannen hebt waarbij de bodem vergraven zal worden, neem dan vroegtijdig contact op met de gemeente. Dan weet u tijdig of uw plannen gevolgen hebben voor archeologie en of u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. 

Wijziging archeologische beleidsadvieskaart
Op 9 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn een wijziging van de archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. De vrijstelling voor gebieden met een hoge of middelhoge verwachting (al dan niet verstoord) die een vrijstelling van archeologisch onderzoek hebben voor bodemingrepen van minder dan 500 m², wordt vergroot tot 1000 m². Deze wijziging is op 13 november 2014 van kracht geworden. Deze verruiming zal vertaald worden in de gemeentelijke bestemmingsplannen en ook als toetscriterium worden gebruikt voor ontwikkelingen waar een bodemingreep bij nodig is.