Ga naar de inhoud

Nieuw Buinen: Nieuw Veenlanden

Het project Nieuw Veenlanden biedt kopers de mogelijkheid via particulier opdrachtgeverschap een woning te bouwen. Dit resulteert in een grote diversiteit aan woningen. Er zijn diverse kavels beschikbaar.

Bekijk het bestemmingsplan Nieuw-Veenlanden 2.0

Bijdrage duurzaam bouwen

De huidige wetgeving gaat uit van een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,4. In 2020 zal deze worden verlaagd naar 0,0. Vooruitlopend op deze wetgeving wil de gemeente de bouwers van vrijstaande en twee onder één kap woningen stimuleren aanvullende maatregelen te nemen en de EPC te verlagen naar 0.15 of lager. De  bijdrageregeling bedraagt € 6.000,- per woning. Hiervoor moet de EPC van de woning worden verlaagd van 0,4 (bouwbesluit) naar 0,15. De regeling loopt tot 1-1-2020. Op dat moment zal er naar verwachting een wettelijke eis van EPC 0 in het bouwbesluit zijn opgenomen. Deze bijdrageregeling geldt niet voor starterswoningen. 

Aanvragen bijdrage

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet een EPC-berekening worden meegestuurd. Zodra de omgevingsvergunning is verleend kan de bijdrage schriftelijk worden aangevraagd. Vervolgens stelt de gemeente een beschikking op en wordt het bedrag uitgekeerd. Na de bouw wordt gecontroleerd of de bouwkundige en elektrische installaties conform de EPC-berekening zijn uitgevoerd.