Ga naar de inhoud

Monumenten

In de gemeente Borger-Odoorn staan rond de 35 rijksmonumenten zoals woonhuizen, boerderijen, schuren, kerken, hunebedden en schaapskooien. Deze monumenten zijn niet alleen heel beeldbepalend, ze vormen ook een belangrijk deel van het erfgoed in onze gemeente. Daarom is in de Monumentenwet (1988) vastgelegd dat monumenten beschermd moeten worden. Maar wat betekent dat in de praktijk voor u als eigenaar?

Monumentenvergunning

De Monumentenwet schrijft voor dat u uw monument niet mag wijzigen, afbreken, verplaatsen of beschadigen zonder een monumentenvergunning

Financiƫle ondersteuning

Voor eigenaren van rijksmonumenten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn restauratiesubsidies, onderhoudssubsidies, laagrentende leningen en fiscale aftrekmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, telefoon (033) 4217456.

Voor al uw vragen over monumenten en vergunningen en wat hier allemaal bij komt kijken (onderhoud, restauratie enz.), kunt u terecht bij het KCC Omgeving. Wanneer u restauratieplannen heeft, neem dan vroegtijdig contact op met de gemeente om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen.