Ga naar de inhoud

Ruimtelijke plannen

De ruimtelijke plannen van de gemeente Borger-Odoorn zijn gepubliceerd op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.  U kunt hier zoeken op onder meer locatie of naam. Wilt u weten welke plannen er in voorbereiding zijn? Kijk dan bij bestemmingsplannen in voorbereiding.

Wat staat er in de ruimtelijke plannen?

In de ruimtelijke plannen is vastgelegd wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren of in een bepaald gebied is toegestaan. Ruimtelijke plannen zijn structuurvisies, bouwplannen en bestemmingsplannen.

Structuurvisies

Een structuurvisie beschrijft het toekomstig ruimtelijk beleid op lokaal niveau. In een structuurvisie worden keuzes gemaakt over de ontwikkeling op de lange termijn en de daarmee samenhangende maatregelen op korte termijn. Het is het document waarin voor alle betrokken partijen duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft.

Bestemmingsplannen

Om te voorkomen dat er zomaar van alles wordt gebouwd, zijn er bestemmingsplannen. Daarin staat dat een stuk grond “bestemd” is voor woningbouw of voor de vestiging van een bedrijf. Een bestemmingsplan bestaat uit regels (vroeger: voorschriften), de verbeelding (vroeger: plankaart) en een toelichting.

Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen moet zich houden aan het plan: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. 

Voordat een bestemmingsplan rechtsgeldig is, wordt een “procedure bestemmingsplan” doorlopen. Tijdens die procedure zijn er verschillende momenten waarop u kunt reageren op het bestemmingsplan. Deze momenten zijn tijdens het "voorontwerp bestemmingsplan", "het ontwerpbestemmingsplan" en "het bestemmingsplan". De termijnen worden bekend gemaakt via de infopagina 'procedure bestemmingsplan'. 

Bouwplannen

Nieuwbouwplannen worden altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.