Ga naar de inhoud

Beeldkwaliteitsplannen

Om te kunnen beoordelen of een bouwplan voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ wordt vanaf 1 juni 2004 in de gemeente Borger-Odoorn gewerkt met de welstandsnota

De laatste versie van de gemeentelijke welstandsnota is door de gemeenteraad vastgesteld in 2009. Ingrijpende ontwikkelingen of veranderingen van de bebouwde omgeving vragen soms een aanpassing van de welstandsnota, bijvoorbeeld een uitbreidingsgebied voor woningbouw. Om een bouwplan in een ‘ontwikkelgebied’ toch aan redelijke eisen van welstand te kunnen toetsen wordt voor deze gebieden een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit gebeurt vaak in combinatie met een bestemmingsplan. 

Het beeldkwaliteitsplan geeft voorwaarden op het gebied van ligging, massa en vorm, materiaal- en kleurgebruik, detaillering en dergelijke. Het doel is om de gewenste omgevingskwaliteit in het gebied te bereiken zodat een meerwaarde ontstaat. Een beeldkwaliteitsplan vormt een aanvulling op de welstandsnota voor het gebied waar de ontwikkeling of verandering plaats vindt.