Ga naar de inhoud

Vaststelling beeldkwaliteitplan Zuidonder Buinerveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt bekend, dat de gemeernteraad op 8 december 2011 het beeldkwaliteitsplan “Zuidonder Buinerveen, gemeente Borger-Odoorn” heeft vastgesteld. 

Het beeldkwaliteitsplan treedt op 29 december 2011 in werking. Het stuk tijdens openingsuren in te zien op in het gemeentehuis bij het KCC, cluster Omgeving. Ook treft u onderstaand het beeldkwaliteitsplan aan.

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota en vervangt het beeldkwaliteitsplan “woonlocatie Hoofdkade”. 


Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan “Zuidonder Buinerveen, gemeente Borger-Odoorn” is geen bewaar of beroep mogelijk. 

Exloo, 21 december 2011
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd