Ga naar de inhoud

Beheersverordeningen voor diverse dorpen en voor het buitengebied vastgesteld

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 13 juni 2013. Voor verschillende dorpen en voor het buitengebied een beheersverordening vastgesteld. De bekendmaking hiervan is in de Staatscourant geplaatst en de regelingen zijn op 26 juni in werking getreden.

Het gaat om de dorpen Nieuw Buinen/Buinerveen, het Bedrijventerrein Nieuw Buinen, 1e en 2e Exloermond, Valthermond en Klijndijk en om het buitengebied van de gemeente.

De gebieden voor de beheersverordeningen worden global begrensd met de bebouwde komgrenzen. De verordening voor het buitengebied heeft merendeels betrekking op het gebied buiten de grenzen van de bebouwde kommen.

In de beheersverordeningen is de planologische situatie voor de genoemde gebieden vastgelegd. De gemeenteraad heeft voor het vaststellen van een beheersverordening gekozen omdat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

Voor de genoemde dorpskommen zijn nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Dat betreft actualiseringsplannen. De vaststelling daarvan is gepland in de 2e helft van 2013. De beheersverordeningen voor die gebieden hebben dan ook een tijdelijk karakter.

Voor het buitengebied is voor een andere opzet gekozen. De geldende bestemmingsplannen zijn globale plannen met gebiedsbestemmingen en dateren van 1997. Ten behoeve van de planherziening is een inventarisatie uitgevoerd naar in het plangebied voorkomende functies. Aan deze functies zijn voorschriften gekoppeld die zijn gebaseerd op de huidige planvoorschriften waarbij rekening is gehouden met nieuw vastgesteld beleid. Dat betekent dat de mogelijkheden die er zijn op basisvan de huidige planregels merendeels ook kunnen worden benut onder het huidige regiem.

Bekijk hier de digitale beheersverordening van Nieuw Buinen/Buinerveen

Bekijk hier de digitale beheersverordening van Bedrijventerrein Nieuw Buinen

Bekijk hier de digitale beheersverordening van 1e Exloermond

Bekijk hier de digitale beheersverordening van het Buitengebied

Bekijk hier de digitale beheersverordening van 2e Exloermond

Bekijk hier de digitale beheersverordening van Klijndijk

Bekijk hier de digitale beheersverordening van Valthermond