Ga naar de inhoud

    Structuurvisies

    Structuurvisie Borger-Odoorn

    De Structuurvisie is een uitgebreid stuk waarin de kansen en ontwikkelingen van de gemeente Borger-Odoorn voor de eerstkomende 10 รก 15 jaar staan vermeld. Het gaat daarbij niet alleen om ruimtelijke ordeningsvraagstukken maar ook die van andere beleidsvelden.

    Deze is tezamen met een concreet Uitvoeringsprogramma door de gemeenteraad op 9 december 2010 vastgesteld en beide treden in werking op vrijdag 21 januari 2011.

    Bekijk hier de structuurvisie met het Uitvoeringsprogramma.