Ga naar de inhoud

Vastgesteld uitwerkingsplan artikel 3.6, lid 1b Wro perceel Noorderdiep te Valthermond ongenummerd tussen de nrs. 509 en 511

Het uitwerkingsplan is op 6 maart 2012 vastgesteld door burgemeester en wethouders en heeft betrekking op de realisatie van een drietal woningen op een perceel gelegen aan het Noorderdiep te Valthermond ongenummerd tussen de nrs. 509 en 511, kadastraal bekend gemeente Odoorn, sectie E, nummer 8285.

Het vaststellingsbesluit en het uitwerkingsplan liggen met ingang van donderdag 22 maart 2012 gedurende 6 werkweken ter inzage.
Ook zijn deze stukken met de volgende bijlagen hieronder te raadplegen als pdf-bestand