Ga naar de inhoud

Wijziging- en uitwerkingsplannen

In een uitwerkingsplan wordt (een deel) van het bestemmingsplan uitgewerkt. Een uitwerkingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting. Door middel van de plankaart en de regels is vastgelegd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden en wat er op een locatie gebouwd mag worden. In de toelichting wordt uitgelegd waarom. Het plan is bindend voor burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf.