Ga naar de inhoud

Vergunningen en welstand

Voor de meeste bouwwerken heeft u een Omgevingsvergunning nodig. Ga voordat u begint met bouwen altijd eerst naar de gemeente. De regels voor bouwen – met of zonder vergunning – zijn soms best ingewikkeld en gaan dus niet voor elk bouwplan op. De gemeente kan u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen en u adviseren waar u allemaal aan moet denken. Bijvoorbeeld de minimumeisen uit het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit waar uw bouwwerk altijd aan moet voldoen. Die gelden altijd. Ook als u zonder omgevingsvergunning mag bouwen of gebruiken.

Bouwbesluit

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.

Gebruiksbesluit

Zodra u een bouwwerk in gebruik gaat nemen, moet u altijd voldoen aan het Gebruiksbesluit. In dit besluit staan de minimumeisen om een bouwwerk brandveilig te kunnen en mogen gebruiken.

Ruimtelijke plannen

Uw bouwwerk moet passen binnen de Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurvisies, etc.). Raadpleeg deze dus van tevoren.

Welstand

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, dan wordt uw plan onder andere getoetst aan de welstandseisen. In de welstandsnota staat per gebied concreet aangeven welke welstandseisen er gelden. Zo kunt u van te voren rekening houden met welstand, zodat uw bouwplan niet pas aan het eind van de bouwvoorbereiding in een welstandscommissie hoeft te sneuvelen. Bekijk ook de tarieven voor de welstand 2022.

Naar de gemeente

Ga voordat u begint met bouwen altijd eerst naar de gemeente. De regels voor bouwen – met of zonder vergunning – zijn soms best ingewikkeld en gaan dus niet voor elk bouwplan op. De gemeente kan u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen en u adviseren waar u allemaal aan moet denken. Bijvoorbeeld de minimumeisen uit het Bouwbesluit waar uw bouwwerk altijd aan moet voldoen. Die gelden altijd. Ook als u zonder omgevingsvergunning mag bouwen.

Buren

Vergeet uw buren niet. Bespreek uw plannen met hen, ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Want uiteindelijk (ver)bouwt u toch om uw wooncomfort te vergroten en dat doet een burenruzie zeker niet.