College wil nader in gesprek met inwoners Buinen over opvanglocatie Oekraïners

25 januari 2024
Actueel

De gemeente Borger-Odoorn heeft plannen om binnenkort in Buinen een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen te openen. Het gaat om een pand met drie bijbehorende zelfstandige appartementen aan de Molenstraat 25 in Buinen, met ruimte voor maximaal dertig bewoners. De gemeente wil het pand huren voor een periode van drie jaar, tot april 2027.

Vragen en zorgen

Maandagavond 22 januari jl. was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de kantine van v.v. Buinen. Burgemeester Jan Seton en wethouder Bernard Jansen gaven uitleg over de plannen en de opvang van vluchtelingen in Borger-Odoorn in het algemeen. Veel aanwezigen op de bijeenkomst hadden vragen en zorgen over onder andere het aantal Oekraïners dat de gemeente op deze locatie zou willen huisvesten. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar begrip voor. Daarom hebben burgemeester Seton en wethouder Jansen toegezegd om de geuite zorgen en vragen mee te nemen bij de besluitvorming. 

Zorgvuldig omgaan met uitdagingen in de opvang van vluchtelingen

Burgemeester Jan Seton: “Het is soms moeilijk om een goede afweging te maken bij het plannen van een nieuwe opvanglocatie in een van onze kernen. Wij hebben een taak vanuit het Rijk om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, én wij willen rekening houden met de belangen, gevoelens en mening van onze inwoners. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben wij in het college besloten om meer tijd te nemen.”

Wethouder Bernard Jansen: “De plannen voor de opvanglocatie in Buinen gaan we de komende periode nader bekijken. Daarin betrekken wij de input uit de informatieavond en ook uit gesprekken met aanwonenden en Dorpsbelangen.”