De afvalinzameling in onze gemeente verandert

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. De grijze container wordt vanaf dan 1 keer per 6 weken geleegd. Dat is nu nog 1 keer per 3 weken. Dit betekent dat ook de inzamelroutes veranderen. En dat u uw container misschien op een andere dag aan de weg moet zetten dan u nu gewend bent. Heeft u meer afval dan in de grijze container past? Dan kunt u vanaf 1 januari gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.

De grijze container wordt minder vaak geleegd

Inwoners van Borger-Odoorn kunnen vanaf 1 januari 2023 hun grijze container 1 keer in de 6 weken aan de weg zetten. De containers voor PMD en GFT worden dan nog wel 1 keer in de 3 weken geleegd.

Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd?

In 2025 willen wij de hoeveelheid restafval per inwoner hebben verminderd tot 30 kilo. Want: hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Restafval wordt namelijk verbrand. En hoe minder we verbranden, hoe lager de CO2-uitstoot.

Landelijke VANG-doelstelling

Wereldwijd, maar ook regionaal, worden grondstoffen schaarser. En daarmee vaak ook duurder. Daarom wordt er nu Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) gedacht. Het Rijk, gemeenten en de organisaties voor afvalbeheer streven samen naar een afvalloze samenleving. Een tussenstap om dit te bereiken is maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.

Onze gemeente heeft het minste restafval van de provincie

Wij zien in onze cijfers dat er in onze gemeente steeds minder restafval wordt aangeboden. Het is dus eigenlijk niet eens meer nodig om de grijze containers elke drie weken te legen. In de provincie Drenthe staan wij zelfs op de eerste plaats! Bij ons is de hoeveelheid restafval per inwoner het laagst. En daar zijn wij trots op! Wij hebben dus al weinig restafval, maar denken dat het nog minder kan.

De inzamelroutes veranderen

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de inzamelroutes. U moet uw containers dan misschien op een andere dag aan de weg zetten dan nu. In december ontvangt u van ons een brief met alle informatie over de veranderingen in de afvalinzameling. Wij laten u dan ook weten wat uw ophaaldagen worden volgend jaar. Wilt u precies weten op welke dag uw container wordt geleegd? En wilt u hiervan graag een melding ontvangen? Download dan de AfvalWijzer app. Of ga naar de website van de Afvalwijzer. Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalinformatie bij de hand! 

Er komen ondergrondse verzamelcontainers voor restafval

Wij begrijpen dat het wennen is dat uw grijze container straks minder vaak wordt geleegd. En dat uw container soms misschien al eerder vol zit. Daarom gaan wij in de dorpskernen ondergrondse verzamelcontainers plaatsen. Als u afval hebt dat niet meer in de grijze container past, dan kunt u dat kwijt in zo’n ondergrondse container. Hiervoor heeft u wel uw afvalpas nodig. Bent u uw afvalpas kwijt? Dan kunt u de afvalpas opnieuw aanvragen.

De komende maanden gaan wij de verzamelcontainers plaatsen. 

Hoe zorgt u voor nóg minder restafval?

U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te scheiden. Afval dat u goed scheidt krijgt door recycling een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten. Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. In de Afvalscheidingswijzer ziet u welk afval in welke bak hoort.

Nog te vaak etensresten in grijze container

In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. Meer dan de helft van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht in de grijze container. Ook treffen wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. Doe dit in de oranje container.

Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaalt

Afval scheiden is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Het bespaart namelijk kosten. Restafval verbranden wordt steeds duurder voor ons als gemeente. En deze kosten moeten wij aan u doorberekenen. U betaalt voor elke keer dat uw grijze container wordt geleegd. Daarnaast betaalt u voor elke kilo restafval die u aanbiedt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vol uw grijze container is. En hoe minder u dus betaalt. Naast deze variabele kosten betaalt u ook een vast bedrag voor het inzamelen en verwerken van afval. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Al deze kosten samen vormen de afvalstoffenheffing.