De afvalinzameling in onze gemeente verandert

Vanaf 1 januari 2023 verandert de afvalinzameling in onze gemeente. De grijze container wordt vanaf dan 1 keer per 6 weken geleegd. Dat is nu nog 1 keer per 3 weken. Voor het teveel aan afval kunnen inwoners dan gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers. Eind dit jaar krijgen alle inwoners hierover een persoonlijke brief. Op deze pagina leggen wij u deze veranderingen alvast uit.

De grijze container wordt minder vaak geleegd

Inwoners van Borger-Odoorn kunnen vanaf 1 januari 2023 hun grijze container 1 keer in de 6 weken aan de weg zetten. De containers voor PMD en GFT worden dan nog wel 1 keer in de 3 weken geleegd.

Waarom wordt de grijze container minder vaak geleegd?

In 2025 willen wij de hoeveelheid restafval per inwoner hebben verminderd tot 30 kilo. Want: hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Restafval wordt namelijk verbrand. En hoe minder we verbranden, hoe lager de CO2-uitstoot.

Landelijke VANG-doelstelling

Wereldwijd, maar ook regionaal, worden grondstoffen schaarser. En daarmee vaak ook duurder. Daarom wordt er nu Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) gedacht. Het Rijk, gemeenten en de organisaties voor afvalbeheer streven samen naar een afvalloze samenleving. Een tussenstap om dit te bereiken is maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.

Onze gemeente heeft het minste restafval van de provincie

Wij zien in onze cijfers dat er in onze gemeente steeds minder restafval wordt aangeboden. Het is dus eigenlijk niet eens meer nodig om de grijze containers elke drie weken te legen. In de provincie Drenthe staan wij zelfs op de eerste plaats! Bij ons is de hoeveelheid restafval per inwoner het laagst. En daar zijn wij trots op! Wij hebben dus al weinig restafval, maar denken dat het nog minder kan.

Er komen ondergrondse verzamelcontainers voor restafval

Wij begrijpen dat het wennen is dat uw grijze container straks minder vaak wordt geleegd. En dat uw container soms misschien al eerder vol zit. Daarom gaan wij in de dorpskernen ondergrondse verzamelcontainers plaatsen. Als u afval hebt dat niet meer in de grijze container past, dan kunt u dat kwijt in zo’n ondergrondse container. Hiervoor heeft u wel uw afvalpas nodig. Bent u uw afvalpas kwijt? Dan kunt u de afvalpas opnieuw aanvragen.

De komende maanden gaan wij deze verzamelcontainers plaatsen. Binnenkort hoort u waar de containers precies komen.

Hoe zorgt u voor nóg minder restafval?

U kunt uw restafval verminderen door uw afval nog beter te scheiden. Afval dat u goed scheidt krijgt door recycling een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten. Doe daarom uw PMD, GFT, glas, papier en textiel in de juiste bak. In de Afvalscheidingswijzer ziet u welk afval in welke bak hoort.

Nog te vaak etensresten in grijze container

In de grijze container wordt vaak nog afval gegooid dat daar niet in hoort. Meer dan de helft van het afval in de grijze container kan nog gescheiden worden. Een groot gedeelte daarvan is GFT-afval (groente, fruit, tuinafval en etensresten). Doe uw etensresten in de groene container. Dat scheelt veel ruimte en gewicht in de grijze container. Ook treffen wij nog veel PMD-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan in de grijze container. Doe dit in de oranje container.

Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaalt

Afval scheiden is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Het bespaart namelijk kosten. Restafval verbranden wordt steeds duurder voor ons als gemeente. En deze kosten moeten wij aan u doorberekenen. U betaalt voor elke keer dat uw grijze container wordt geleegd. Daarnaast betaalt u voor elke kilo restafval die u aanbiedt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vol uw grijze container is. En hoe minder u dus betaalt. Naast deze variabele kosten betaalt u ook een vast bedrag voor het inzamelen en verwerken van afval. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Al deze kosten samen vormen de afvalstoffenheffing.  

Wat gebeurt er met afval nadat het is ingezameld?

Restafval

Als restafval is ingezameld, gaat het naar een afvalenergiecentrale. Daar wordt het verbrand. Dit is duur en zorgt voor CO2-uitstoot. Het verbranden van afval is dus niet goed voor het milieu.

Groente-, fruit- en tuinafval

Wist u dat GFT-afval voor een groot deel wordt vergist? Het biogas (methaan) dat ontstaat wordt gebruikt om elektriciteit of groen gas te maken. Van het GFT-afval dat overblijft wordt compost gemaakt. Deze vruchtbare mest kan weer worden gebruikt in de tuin. Het verbetert de bodem. Elk jaar hebben wij een compostactie. U kunt dan gratis compost voor uw tuin ophalen bij het afvalbrengpunt in 2e Exloërmond.

PMD-afval

Het ingezamelde PMD-afval gaat naar een sorteerinstallatie. Daar wordt het plastic, metaal en de drankenkartons van elkaar gescheiden en bewerkt. Op die manier kunnen bedrijven het opnieuw gebruiken. Meer dan 80% van het PMD wordt als grondstof gebruikt in nieuwe producten. Bijvoorbeeld voor matrassen, fietsen en papieren zakken.

Glas

Ingezameld (verpakkings)glas wordt in de glasfabriek gescheiden van etiketten en doppen. De fabriek smelt het glas om. Hierdoor kan het opnieuw gebruikt worden. Glas kan eindeloos worden hergebruikt zonder verlies van kwaliteit. Bijvoorbeeld voor nieuwe glazen verpakkingen.

Oud papier

Verwerkingslocaties sorteren het ingezamelde papier op kwaliteit. Ze maken het papier tot pulp, vermalen en drogen het. Zo ontstaan nieuwe rollen papier voor wc-papier, kranten, dozen en tissues. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt van oud papier gemaakt.

Textiel

Textiel wordt in sorteercentra gescheiden op wat bruikbaar en niet bruikbaar is. Goede kleding gaat naar de kringloopwinkel. Het overige textiel wordt fijn gemaakt en daarna verwerkt tot nieuwe producten. Zoals kofferriemen, isolatiemateriaal en vulling voor matrassen. Er kan ook garen van gesponnen worden. Hiervan wordt dan weer nieuwe kleding gemaakt.