Ga naar de inhoud

Afspraak maken

Een afspraak maken via de website kan op dit moment voor het aanvragen of ophalen van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Ook kunt u een afspraak maken voor het aanvragen van een vergunning, een gehandicaptenparkeerplaats en -kaart en voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Wilt u een afspraak maken over een ander onderwerp, product of dienst? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, T 14 0591.