Ga naar de inhoud

Alarm bij gevaar

Wanneer er gevaar dreigt worden de inwoners van de gemeente gealarmeerd. Afhankelijk van de aard en de omvang van het gevaar wordt u gealarmeerd door geluidswagens van de brandweer of de politie. Ook kunt u gealarmeerd worden door sirenes.

Geluidswagens
Via geluidswagens zal de politie of de brandweer u aanwijzingen geven over wat er aan de hand is en wat u moet doen. Volg de aanwijzingen van de brandweer en de politie op!

Sirenes
Via sirenes wordt u gealamereerd dat er gevaar dreigt. Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen of laat anderen bij u binnen. Sluit deuren en ramen en zet de automatische luchtverversing uit als u die heeft. Zet de radio of de tv aan of kijk op de website www.crisis.nl. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen. Wacht daarop. Blijf binnen!

Testen sirenes
De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. U hoeft dan niets te doen.