Ga naar de inhoud

Asbest verwijderen

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

   

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in:

    

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
  •  

 • U geeft onder andere door:

    

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • eventueel: een asbestinventarisatierapport
  •  

 •