Ga naar de inhoud

Asbest verwijderen

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Als bijlage bij de melding dient u een situatietekening van het te slopen object(en) in te dienen.