Ga naar de inhoud

Bezoek uit het buitenland ontvangen

U betaalt € 7,55 (tarief 2019) voor het legaliseren van uw handtekening op het formulier garantstelling of particuliere logiesverstrekking.