Ga naar de inhoud

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Menso Ondernemen laat u weten wat het besluit is op uw aanvraag. Dit besluit wordt door de gemeente gemaakt na advies van Menso. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken na verzenddatum.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn

Postbus 3

7875 ZG Exloo

In het bezwaarschrift zet u:

     

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u het niet met ons besluit eens bent
  •  

Mocht u het niet eens zijn met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kun u beroep aantekenen bij de rechtbank.