Ga naar de inhoud

Bijzonder personenvervoer, ontheffing

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na datum van bekendmaking van het besluit aan u (verzenddatum).