Ga naar de inhoud

Blijverslening

De gemeente Borger-Odoorn stelt het geld voor de verzilverlening beschikbaar. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) zorgt dat alles geregeld wordt. U vult het aanvraagformulier Blijverslening van de gemeente in [link naar formulier]. Wij bekijken of de maatregelen die u wilt nemen binnen de Blijverslening passen en of u de juiste documenten heeft aangeleverd. Als dat zo is, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Hiermee kunt u uw aanvraag indienen bij SVn. Zij onderzoeken op basis van uw aanvraagformulier of uw inkomen genoeg is om rente en aflossing te kunnen betalen. Bij een hypothecaire lening stelt SVn ook vast of de waarde van het onderpand voldoende is. Als dat zo is, krijgt u een offerte toegestuurd. Zodra u hiermee instemt wordt de lening verstrekt. Dit gebeurt allemaal digitaal (per e-mail).

Medische noodzaak voor aanpassingen

Als er een acute medische noodzaak is om uw woning direct aan te passen, komt u misschien in aanmerking voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voor meer informatie hierover (en wat voor u de beste keuze is) kunt u contact opnemen met het sociaal team in uw buurt, telefoon: 0800 2009. Kijk voor meer informatie op: socialeteamsborgerodoorn.nl